Showing all 3 results

Đang mở bán - Giá: 35 - 60 tr/m²
Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, TP Cần Thơ
Khởi công: 09/2017
Đang mở bán - Giá: 32-36 tr/m²
Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, TP Cần Thơ
Khởi công: 12/2017
Sắp mở bán - Giá: 35 - 50 tr/m²
Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, TP Cần Thơ
Khởi công: 12/2020